Transmissie

Bij ieder voertuig speelt de transmissie een belangrijke rol om de beschikbaarheid en de bruikbaarheid van de energie, opgewekt door de motor, te verzekeren. Transmissieoliën kunnen werken in de automaatbakken en koppelomvormers van moderne auto’s.

Transmissieoliën zorgen ervoor dat de werking van de transmissies optimaal is. Zij garanderen de continuïteit van temperatuur, ook in moeilijkere omstandigheden en condities. Met de nieuwe generatie van hoge kwaliteit transmissie oliën kunnen de service intervallen worden verlengd. De Automatic Transmission Fluid (ATF) kan de interne wrijving van de transmissies naar vermogensverlies tot een minimum beperken. Ik adviseer wel 1x per jaar of tussen de 30.000 en 60.000 km olie te verversen, het filter te vervangen en de versnellingsbak te spoelen. Ik gebruik altijd de voorgeschreven olie voor uw transmissie. Nadat dit uitgevoerd is, moet er een service interval reset gedaan worden om te voorkomen dat er een diagnose lampje gaat branden.